Tel : T:02-2636-4873 FAX:02-2636-4874
평일 09:00~19:00
토요일 09:00~16:00
공휴일 휴무
  E-mail 문의
신한 110259714253
기업 14701795204011
예금주: 문영석
 
 
세부모델 세부모델 > 전체조회
 
총 27건 정렬 : [가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
DC아크 160(1)
알곤 200(2)
알곤 350(1)
AD 350(2)
AD 500(2)
특수알곤용접기(3)
AC 아크(5)
인버터 350(2)
인버터 500(2)
SCR 500(2)
SCR 600(2)
프라즈마 70(2)
프라즈마 콤프(1)
     
 
 
나노 200A
550,000원 
 
 
 
나노 AC/DC겸용350A(알루미늄용접가능)
1,800,000원(기본가) 
 
 
 
나노 350A
850,000원 
 
 
 
태신CO2용접기500A(S.C.R)
2,100,000원(기본가) 
 
 
 
웰딩파트너 200A
550,000원 
 
 
 
나노160A(3.5KW)-전파인증품
195,000원 
 
 
 
태신CO2용접기650A(S.C.R)
2,300,000원(기본가) 
 
 
 
이수전기 AC/DC겸용300A(알루미늄용접가능)
2,050,000원 
 
 
 
나노 프라즈마절단기70A(삼상)
790,000원 
 
 
 
나노 프라즈마절단기70A(콤프레샤내장형)
1,300,000원 
 
 
 
나노AC아크용접기(7.5KW)
380,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(10KW)
420,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(15KW)
590,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(20KW)
650,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(30KW)
880,000원 
 
 
 
나노CO2용접기인버터350A
1,700,000원(기본가) 
 
[1][2]
인증마크 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : 유진웰딩 | 대표자(성명):문영석 l 개인정보관리책임자 : 문영석
사업자 등록번호 안내 113-01-93286 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 20002-00610
주소: 서울특별시 구로구 경인로55길58(영화빌딩B동114-115호) | 전화 : T:02-2636-4873 FAX:02-2636-4874
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 유진웰딩 All rights reserved.