Tel : 02-2672-0816

 02-2672-0817
평일 09:00~19:00
토요일 09:00~16:00
공휴일 휴무
  E-mail 문의
신한 110259714253
기업 14701795204011
예금주: 문영석
 
 
용접봉및보조제 용접봉및보조제 > CO2용접봉 > 전체조회
 
총 8건 정렬 : [가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
SM-70 CO2용접봉20kg(솔리드 0.9~1.4)
61,600원(기본가) 
 
 
 
SF-71 CO2용접봉20kg(후락스 1.2~1.6)
69,300원 
 
 
 
MGC-308 미그용접와이어20kg(0.9~1.2)
352,000원 
 
 
 
MC-50 CO2용접봉20kg(솔리드 1.2~1.6)
63,800원 
 
 
 
CSF-71T CO2용접봉20kg(후락스 1.2~1.6)
70,400원 
 
 
 
MC-50T CO2용접봉20kg(솔리드 0.9~1.6)
63,800원(기본가) 
 
 
 
CSF-91T CO2용접봉20kg(후락스 1.2~1.6)
83,600원 
 
 
 
CSF-309L CO2용접봉20kg(후락스 1.2~1.6)
429,000원 
 
인증마크 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : 유진웰딩 | 대표자(성명):문영석 l 개인정보관리책임자 : 민병진
사업자 등록번호 안내 113-01-93286 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 구로구청 제610호
주소: 경기도 부천시 원미구 도당동 23번지 1층 | 전화 : 02-2672-0816,02-2672-0817
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 유진웰딩 All rights reserved.