Tel : 02-2672-0816

 02-2672-0817
평일 09:00~19:00
토요일 09:00~16:00
공휴일 휴무
  E-mail 문의
신한 110259714253
기업 14701795204011
예금주: 문영석
 
 
용접부품 용접부품 > 전체조회
 
총 129건 정렬 : [가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
알곤부품(41)
CO2부품(39)
프라즈마부품(41)
DC아크부품(8)
 
 
CO2팁
5,000원 
 
 
 
절연통 350A용
800원(기본가) 
 
 
 
CO2노즐 350A용
1,200원(기본가) 
 
 
 
가스디프샤 350A용
800원(기본가) 
 
 
 
절연통 500A용
1,200원(기본가) 
 
 
 
CO2노즐 500A용
2,500원 
 
 
 
가스디프샤 500A용
1,200원(기본가) 
 
 
 
CO2토치바디 350A용
4,000원(기본가) 
 
 
 
CO2토치바디 500A용
5,000원(기본가) 
 
 
 
CO2토치바디(자유변형타입)
15,000원(기본가) 
 
 
 
CO2토치바디 180A용
4,500원 
 
 
 
CO2노즐 180A용
2,000원 
 
 
 
가스디프샤 180A용
1,600원 
 
 
 
미그팁(M6 25,M6 28,M8 30)
600원(기본가) 
 
 
 
가스디프샤 MB15용(팁홀다)
2,000원 
 
 
 
가스디프샤 MB25용(팁홀다)
2,500원 
 
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
인증마크 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : 유진웰딩 | 대표자(성명):문영석 l 개인정보관리책임자 : 민병진
사업자 등록번호 안내 113-01-93286 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 20002-00610
주소: 서울특별시 구로구 구로동 610-16 영화빌딩114호 | 전화 : 02-2672-0816,02-2672-0817
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 유진웰딩 All rights reserved.