Tel : 02-2672-0816

 02-2672-0817
평일 09:00~19:00
토요일 09:00~16:00
공휴일 휴무
  E-mail 문의
신한 110259714253
기업 14701795204011
예금주: 문영석
 
 
용접기 용접기 > DC아크용접기 > 전체조회
 
DC아크나노180A(4KW)-전파인증품 (품절)
210,000원 
 
총 22건 정렬 : [가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
팬덤 결제창 (품절)
270,000원 
 
 
 
대웅용접기 결제창
3,400,000원 
 
 
 
DC아크나노250A(7.5KW)
380,000원 
 
 
 
DC아크나노300A(12KW)
500,000원 
 
 
 
스테인리스 스팀 해빙기
200,000원 
 
 
 
DC아크나노160A(3.5KW)-전파인증품
195,000원 
 
 
 
DC아크나노180A(4KW)-전파인증품 (품절)
210,000원 
 
 
 
DC아크나노200A(5KW)-전파인증품
255,000원 
 
 
 
나노AC아크용접기(7.5KW)
450,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(10KW)
650,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(15KW)
750,000원(기본가) 
 
 
 
나노AC아크용접기(20KW)
850,000원(기본가) 
 
 
 
코리아웰160A(3.5KW) (품절)
180,000원 
 
 
 
한국머신160A(3.5KW) (품절)
180,000원 
 
 
 
나노AC아크용접기(30KW)
900,000원 
 
 
 
해빙기 10k(디지털제어) (품절)
450,000원 
 
[1][2]
인증마크 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : 유진웰딩 | 대표자(성명):문영석 l 개인정보관리책임자 : 민병진
사업자 등록번호 안내 113-01-93286 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 구로구청 제610호
주소: 경기도 부천시 원미구 도당동 23번지 1층 | 전화 : 02-2672-0816,02-2672-0817
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 유진웰딩 All rights reserved.