Tel : 02-2672-0816

 02-2672-0817
평일 09:00~19:00
토요일 09:00~16:00
공휴일 휴무
  E-mail 문의
신한 110259714253
기업 14701795204011
예금주: 문영석
 
 
용접부품 용접부품 > CO2부품 > 전체조회
 
총 39건 정렬 : [가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
미그노즐 MB15용
2,000원 
 
 
 
미그노즐 MB25용
3,500원 
 
 
 
미그노즐 MB36용
4,500원 
 
 
 
미그노즐 501D
5,000원 
 
 
 
MB15용 토치바디
8,000원 
 
 
 
MB25용 토치바디
18,000원 
 
 
 
CO2올림피스(가스조절)
800원(기본가) 
 
 
 
송급기(와이어휘다)아답타
9,000원(기본가) 
 
 
 
송급기(와이어휘다)브라켓세트
10,000원(기본가) 
 
 
 
송급기(와이어휘다)가이드핀
1,200원 
 
 
 
와이어휘다
230,000원(기본가) 
 
 
 
송급기(와이어휘다)릴샤프트
25,000원(기본가) 
 
 
 
CO2로라 세라믹(일반형)
5,000원 
 
 
 
CO2로라 (효성다이덴,파나소닉타입)
12,000원 
 
 
 
CO2 라이너스프링
2,500원(기본가) 
 
 
 
케이블 조인트(300A,500A)
14,000원(기본가) 
 
[1][2][3]
인증마크 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 이용안내
상호 : 유진웰딩 | 대표자(성명):문영석 l 개인정보관리책임자 : 민병진
사업자 등록번호 안내 113-01-93286 [사업자정보확인] | 통신판매업 신고번호 : 구로구청 제610호
주소: 경기도 부천시 원미구 도당동 23번지 1층 | 전화 : 02-2672-0816,02-2672-0817
Contact 메일 for more information. Copyright ⓒ 2008 유진웰딩 All rights reserved.